spain

Péče o citrusy

 VŠECHNY NAŠE CITRUSY JSOU ROUBOVANÉ, tudíž plodící.

Citrusy se u nás pěstují především jako přenosné rostliny, a jsou proto plně odkázány na obsah pěstební nádoby. Proto musíme rostlinám dodat správný substrát a zajistit přísun živin v podobě hnojiv. V našem podnebí mohou být rostliny vyneseny ven po období zimního klidu již v dubnu, . Citrusy mají nejraději slunečná místa chráněná před větrem. Po přezimování je nutné zvykat je na nové prostředí postupně. Velmi vhodnými stanovišti jsou terasy, balkóny, vstupní haly, verandy a atria.

Citrusy bývají převážně prodávány v plastových kontejnerech. Výhodou těchto nádob je především jejich nízká hmotnost, kterou oceníte především při každoročním přemísťování dovnitř a ven. Kořenové baly zůstávají v těchto nádobách déle vlhké. Při intenzivním slunečním záření se však černé nádoby velmi silně zahřívají, což může vést k poškození kořenů rostlin. Osvědčenou metodou je zapustit rostlinu včetně platové nádoby do půdy.

Substrát: nejdůležitějším aspektem je aby rostlina měla neustále k dispozici potřebné živiny. Substrát musí být kyprý a propustný, aby dokázal odvádět dostatek vody a tak se ke kořenům mohl dostávat vzduch. Nesmí mít sklon k zabahňování. Vhodné je použit běžně prodávaný substrát pro citrusové rostliny, měl by být mírně kyselý až kyselý. Protože citrusy nesnášejí přemokření je též dobré na dno květináče vytvořit drenážní vrstvu pomocí keramzitu či štěrku .

Nejvhodnější dobou pro přesazování citrusů je konec zimy, čas před začátkem nového vegetačního období. Rostliny přesazujeme pouze tehdy, pokud je zřejmé, že potřebují větší nádobu. Při přesazování je nutno dbát abychom nepoškodili kořenový bal (obzvláště hořké pomeranče, které bývají velmi často používány jako podnože nesou poškození kořenů velmi těžce).

Citrusy se nezalévají pravidelně nýbrž podle potřeby. Pokud je 10-20% svrchní vrstvy substrátu suchých, je na čase rostlinu zalít. Nejvhodnější dobou pro zalévání rostlin je dopoledne.  Ochable svěšené listy jsou indicií, že rostlina trpí nedostatkem vody. Nejvhodnější k zálivce je dešťová nebo odstátá voda o pokojové teplotě.

Hnojení: nejdůležitějšími prvky pro růst citrusů jsou dusík, fosfor a draslík, které se na balení hnojiv uvádějí písmeny N-P-K. Od konce května do srpna hnojíme v jedno až dvou týdenních intervalech vodou s roztokem vhodného hnojiva pro citrusy. V zimě se citrusy hnojí přibližně jednou za šest týdnů. Pokud rostliny přezimují v teplejším a světlejším prostředí, je třeba hnojit častěji.

Řez: citrusy prořezáváme na výhonech šikmo a to tak aby rovina řezu začínala na úrovni nasazení pupenu a končila těsně nad jeho vrcholem. Větší řezné rány se přetírají štěpařským voskem. Pro vytvoření koruny dostačují tří silné větve. V následujícím roce je vhodné provést další výchovný řez pro vybudování koruny, rušivé výhony, které rostou do koruny, se přitom odstraní. Jinak se koruna řeže do požadovaného tvaru.

Přezimování: většina citrusů nesnáší mráz, musí přezimovat na bezmrazém místě. Rostliny je dobré přenést na zimoviště co možná nejpozději,  rostliny jsou pak odolnější a doba zimování se zkracuje. Zimoviště musí být bezmrazé, světlé a dobře větrané. Čím teplejší zimoviště, tím by mělo být světlejší a naopak čím chladnější, tím může být tmavší. Nejnižší teploty pro přezimování jsou 5°C. Vhodná místa pro přezimování mohou být skleníky, zimní zahrady, též chodby, zahradní kolny. Citrusy se zalévají i v zimě ale je nutno zálivku značně omezit.