spain

Škůdci

Škůdci

I když rostlinám dopřáváme tu nejlepší péči, někdy ani to nezabrání aby rostlina nebyla napadena škůdci. Všeobecně jsou rostliny napadány, když jsou nějakým způsobem (změnou podmínek, přesazením, apod.) oslabeny. V období topné sezony denně kontrolujte listy,  včas objevíte škůdce! Je třeba mít na paměti, že většina živočišných škůdců doslova miluje suchý vzduch. Vzduch bez pohybu, který vzniká, když rostliny stojí příliš blízko sebe, nebo když pražící slunce dopadá na jižní okno (přehřátí ) způsobuje, že rostliny mohou být rychle napadeny škůdci. Místnosti hojně větrejte, ale pozor na dlouhodobý studený průvan.

Živočišní škůdci

jsou kousající a sající hmyz a jeho larvy žijící z vysávání šťávy z listů a odčerpávající energii, což oslabuje organismus a vede k zániku rostliny. Existuje mnoho drůhů těhto škůdců, nejčastěji se potýkáme se sviluškami, mšicemi, puklicemi, štítenkami atd.

Svilušky

Svilušky patří mezi nejvíce obávaný hmyz a to především na našich zahrádkách bytech. Hravě dokážou zničit celou úrodu.  Pokud se svilušky vyskytují venku, většina z nich nepřežije chladnou zimu. Pouze někteří přezimují v různých úkrytech, například pod kůrou stromů, v půdě nebo pod kameny. Na jaře se z vajíček vylíhnou noví jedinci. Někteří z nich se dostanou do domů, do vyhřátých skleníků, kde velmi rychle rostou a množí se. Venku se vyskytují přirození predátoři svilušek, kteří nedovolí jejich přemnožení.  Uvnitř je tomu úplně jinak. Svilušky zde nemají nepřátele a nacházejí i dostatek potravy.  Pokud nikterak nekontrolujeme jejich populaci, množí se tak rychle, že dokážou veškerou úrodu prakticky zlikvidovat. Svilušky jsou velké 0,4-7mm mají 8 nohou a mohou být červené, černé, hnědé nebo světle zelené. Jakmile začne být chladněji, přestanou se samičky svilušek krmit, a hledají úkryt k přezimování. Většina z nich se schová v pěstebním médiu, kde se také několika jedincům podaří zimu přežít. Před zahájením nové sezóny je tedy důležité, pokud máme podezření  že rostlina byla napadena sviluškami,  aby celý pěstební prostor byl důkladně vyčištěn a použit nový substrát nebo ten starý ošetřen.

Svilušky milují teplé a suché prostředí. Například, pokud je teplota v místnosti kolem 15°C, vývoj z vajíčka k dospělému jedinci trvá asi 30 dní. Při teplotě 21°C potřebují svilušky na vytvoření nové generace 14 dní a při teplotě nad 30°C jim postačí už jen 3,5 dne!

Příznaky : První příznaky většinou bývají zaměňovány s nedostatkem živin. Svilušky naruší listy, ze kterých vysávají buněčnou šťávu. Napadené buňky listů odumírají, což se objevuje jako tmavé skvrnky na horní straně listů. Listy postupně ztrácejí svěží zelenou barvu a blednou. Při větším napadení, pokud dojde již k přemnožení svilušek, listy žloutnou nebo dokonce šednou.

Mšice způsobují podobné příznaky napadení, ale na rozdíl od svilušek je můžeme snadno rozpoznat pouhým okem.

Dalšími příznaky bývají drobné pavučinky, které můžeme nejdříve pozorovat na spodní straně listů, později i mezi jednotlivými listy, což umožňuje rychlejší napadení okolních rostlin. Svilušky lezou dolů po stoncích, přes médium a suchá místa a hledají nové a nové rostliny, které by mohly napadnout. Jsou také zdatnými „stopaři“. Jakmile uvidí například domácího mazlíčka, ihned na něj seskočí a nechají se dovézt o rostlinku dál. Přenést je můžeme i na vlastním oblečení.

Vzhledem k malé velikosti svilušek je velmi těžké z počátku rozpoznat jejich přítomnost. Je dobré si na pomoc vzít lupu a důkladně prozkoumat spodní strany listů a stonky. Pokud objevíme na listech drobné tmavé skvrnky a listy se zdají být pobledlé, můžeme takový list vzít a zatřást s ním nad bílým papírem.

V suchém a teplém prostředí se svilušky rozmnožují tak rychle, že během několika málo týdnů mohou způsobit opadání veškerých listů rostlin v pěstírně.

Příčina:  svilušky se množí při vysoké teplotě (od 27°C) a nízké vzdušné vlhkosti, například v blízkosti oken, kde na ně intenzivně praží slunce.

Pomoc:  rostliny často rosíme, svilušky se přestanou rozmnožovat a brzy zahynou. Zvýšíme vlhkost vzduchu (např. zvlhčovačem). Též je dobré odstranit napadené listy, rostlinu oprat proudem vody, která svilušky odstraní. Je dobré snížit teplotu alespoň během nočního cyklu, což má vliv na zpomalení reprodukce svilušek. Měly bychom napadené rostliny separovat od zdravých rostlin, aby se svilušky nepřenesly i na ně. Pokud oblepíme okraje květináčů lepící páskou nebo tenkou fólií, tak aby přesahovala přes okraj, zabráníme tím přesunu svilušek z rostliny na rostlinu.

Přípravky pro hubení:  PRAKTIK Sviluška Stop,  Frutapon 7E, Talstar, K180

Mšice

Mšice jsou asi 1 mm drobné žlutozelené, zelené až hnědozelené barvy, s průhlednými blanitými křídly. Většina stádií však křídla nemá. Skleníkové populace mšic jsou většinou tvořeny bezkřídlými živorodými samicemi. Samice rodí až 100 larev, které během několika dnů dospívají a množí se. Mšice škodí sáním rostlinných šťáv, tvorbou medovice a přenášením virových chorob

Příznaky:  zelený 3mm dlouhý nepohyblivý hmyz shlukovaný do hustých kolonií na spodní straně listů,stopkách a řapících, vytváří lepkavou sladkou tekutinu, která se hromadí na lodyhách a listech, lepkavé listy se zkrucují a deformují

Příčina: v zimě příliš suchý vzduch, z jara průvany otevřenými okny

Pomoc: Značným problémem při ochraně před mšicemi je jejich odolnost vůči chemickým přípravkům. Mšice lze sbírat a ničit mechanicky např. za použití pinzety. Je to metoda spolehlivá, nicméně časově náročnější.     

Přípravky:  PRAKTIK mšice –molice stop, Pirimor, Mospilan 20 SP. V uzavřených prostorách můžeme též použít žluté lepové desky, které jsou velice účinné. Používají se jednak ve sklenících proti mšicím, molicím, vrtalkám, smutnicím, ale také na zahrádkách proti blýskáčkům, dřepčíkům, krytonoscům, bejlomorkám a plodomorkám, jak k signalizaci výskytu škůdců, tak k přímé ochraně rostlin.

Puklice

Velmi rozšířený škůdce. Její larvy sají mízu od června do zimy, nejprve na listech, pak na mladých větévkách a přezimují v puklinách borky, na silnějších větvích. Nad sebou vytvářejí půlkulovitý štít o průměru 1,5-2mm.Jsou velmi odolné díky svému štítu.

Příznaky:  hnědé štítky usazené na stoncích i listech.

Pomoc: pravidelně seškrabávát  a potírat mýdovým roztokem nebo lihem který je zapudí.  Je dobré kombinovat s insekticidním ničením , každé 3 dny použít přípravky: Mospilan 20 SP , v rozmezí 14 dnů. Důležité je zničit štítem chráněné samičky. Kontrolovat rostliny každý týden.

Molice

Molice skleníková i molice tabáková napadá rajčata, okurky, papriky a okrasné květiny. Dospělé molice jsou asi 2 mm velké sněhobílé barvy a dobře létají. Jedna samice klade několik desítek až set vajíček, v závislosti na druhu rostliny a na teplotě. Larvy molic připomínají malé, ploché a oválné štítky přisedlé většinou na spodní straně listů. Oba uvedené druhy molic škodí jak přímým sáním, tak tvorbou medovice na rostlinách. Kromě toho jsou přenašeči virových chorob rostlin.
Příznaky: : invaze bílého hmyzu, který vzlétne při sebemenším vyrušení, lepkavé a deformované listy, skvrny na listech po sání a následné černé houbové povlaky.

Příčina: molice milují vlhké teplo a měkké lístky, podmínky pro výskyt výborně vytváří skleník, nebo foliovník
Pomoc: zajistit rostlinám chladnější a větranější prostředí, použít žluté lepové destičky,postřiky: Mospilan 20 SP, PRAKTIK mšice-molice stop, alespoň 5 postřiků (po 2 dnech) 

Červci

Mezi červce řadíme většinou i vlnatky a kořenovky,  žijí totiž podobně, podobně se i chrání před vodou a tudíž i před naším chemickým úderem a na všechny můžeme použít stejnou metodu hubení.  Všemi třemi názvy se rozumí tlustě červovitý živočich délky 1 až 2 mm a šířky zhruba poloviční. Podstatné je, že po krátkém platzivém období v mládí se červec usadí na rostlině a obklopí se jemnou vlnou z voskovitého vlákna. A to je velmi odolné proti chemii. Červci se rodí obvykle v předjaří, po pár dnech oteplení, mladí červci se pohybují tak pomalu, že to okem ani nepostřehneme mají bílou barvu a v tomto stádiu jsou červci jen málo chráněni voskovým povlakem, a tudíž nejméně chráněni proti chemickým přípravkům. Obvykle se snaží nalézt vhodnou rostlinu, na které parazitují. Často zalézají do květináčů drenážními otvory.  V tomto stadiu jsou také velmi nenápadní, nezkušený pěstitel si sotva všimne nějakých bílých teček kolem květináčků, zvláště když se téměř nepohybují. Ovšem právě nyní odhalené červce nejsnadněji zlikvidujeme. Proto v předjaří rostliny bedlivě sledujte, zejména na vnější spodní stranu květináčů, tam jich bývá zpravidla nejvíce. Jakmile červec najde vhodné místo, přisaje se na rostlinu (nejčastěji v kořenech) a vybuduje téměř dokonalou protichemickou bariéru. Ta je tvořena jednak voskovým povlakem na pokožce, jednak hustou vatičkou z vlákna, které velmi dobře odpuzuje vodu, tedy i naše směsi s jedem. V tomto stadiu je proti našim zásahům podstatně odolnější.

Příznaky:  červci žijí především na kořenech kde je většinou těžko objevíme, teprve až když je v kořenech přečervcováno, začnou sát na rostlině i nad zemí. Usazují se především v paždích listů, kde se prozradí bílým chomáčkem jemné vatičky velikosti cca 2 mm. Také v kořenech je při přesazování najdeme coby tlusté bílé červíky nebo zavatičkované dospělce, někteří se vyznačují hnědými  tvrdými krunýři nepohyblivých živočichů, kteří napichují pletiva rostlin a sají šťávy. Způsobují opadávání listů a celkové zakrnění rostliny. Vytváří lepivý povlak,  napadají zpravidla palmy s kožovitými a tuhými listy (např. Dypsis, apod.), červci tvoří vatovitá hnízda na kterékoli části rostliny.

Příčina: příliš teplý, suchý a nehybný vzduch

Pomoc:  Červcům vadí trvalejší mokro, zejména ve spojení s chladem. Pokud je to možné, rostlinu umístíme více do chladu, a rosíme. Také červcům velmi vadí někteří hmyzí predátoři, proto je dobré květiny letnit, při letnění mají tito predátoři přístup k čevcům, lze se jich tak zbavit úplně. Dospělé jedince i hnízda s vajíčky odstraníme  vatou namočenou v mýdlovém roztoku  s lihem, nebo jen lihem  nebo celou rostlinu postříkejte, alespoň 5 postřiků ( po 2 dnech ).
Mýdlový roztok: 1 polévkovou lžíci mýdla rozpusťte v trošce horké vody, přidejte 1 litr vody a 1 polévkovou lžíci lihu. 

Přípravky pro hubení:  postřik  Savel, Diazon, Mospilan 20 SP. Do roztoku připraveného dle návodu na přípravku přidejte pár kapek smáčedla na litr směsi, stačí jakýkoliv přípravek na mytí nádobí. Smáčedlo, které jedu uvolní cestu skrz voskovou bariéru červce, stačí bohatě doporučená koncentrace. Vzniklým roztokem rostlinu nejen postříkejte, ale zejména vydatně zalijte. Pouhým postřikem, jak radí mnohá literatura, zničíte pouze červce nad zemí, ale početné kolonie červců na kořenech budou jenom trochu oslabeni  ale za nějakou dobu rychle osídlí uvolněný prostor. Většina neúspěšných zásahů proti červcům byla neúspěšná právě díky neprolití kořenového balu jedem. Doporučuje se naplánovat zásah proti červcům nejlépe po předjarním oteplení, když najdete lezoucí červce mezi květináčky. Takovýto globální úder opakujte třikráte, vždy zhruba po týdnu. Protože s červci vyvraždíte i jejich přirozené nepřátele, musíte vyhubit červce opravdu všechny, jinak bude následná populační exploze červců vpravdě zničující.

To nejúčinnější proti červcům je prevence, a tou je dlouhá karanténa nově získaných rostlin. Všem novým rostlinám je dobré  prohlédnout kořeny a při sebemenším podezřením na červce opakovaně jedovat. Zvláště nebezpečné jsou rostliny z velkých obchodů. Tam dodává mnoho dodavatelů a to by bylo velké štěstí, kdyby alespoň jeden z nich nedodal rostliny napadené červci.  Největší hrozbou  jsou červci, kteří by dokázali přežít brutální jedování v holandských velkoskladech. Tam mohou vzniknout klony, na které nám naše prostředky budou stěží stačit.

Vlnatky,roztoči a třásněnky

Příznaky: vytváří bílá vatová hnízda v nichž se nachází živočich a mazlavé výměšky na spodní straně listů,ochromený nebo úplně zastavený růst, sají šťávy z rostlin
Příčina: příliš teplý, suchý a nehybný vzduch, dobře se množí při nízké vlhkosti vzduchu a v teplém prostředí. Rostliny zpomalují růst a zakrňují.

Pomoc: chomáčky i jednotlivé exempláře potřeme olejem, zvlhčit prostředí, nebo použít speciální postřiky , např. Biool (olejová emulze) nebo Mospilan 20 SP či Sumithion super v kombinaci s Applaud WP, Actellic 50 EC, Talstar 10 EC, alespoň 5 postřiků (po 2 dnech).  Je dobré přípravky střídat, třásněnky jsou velmi odolné.

Jednoduchým řešením jsou žluté lepenkové desky, je vhodné je používat i preventivně, mohou být v blízkosti rostlin neustále. Pro zničení vajíček a larev je vhodný silný tabákový vývar, který působý též jako stimulátor růstu. Omytí rostly mýdlovým roztokem, ten ucpe třásněnce póry, a pokud není roztok příliš silný, rostlině neublíží.

Smutnice

Příznaky: černé mušky, jejichž larvy jsou průsvitné a mají černé hlavičky, milují humus a rašelinu a obvykle napadají a likvidují kořeny mladých rostlin. Náhlé ztenčení stonků a rychlé odumření rostliny.
Příčina: zanesení zvenku (např. přesazení do nového substrátu)

Pomoc: musí přijít okamžitě, jinak není šance na záchranu, postup je velmi rychlý. Rozvěsit žluté lepové destičky (Stopset destičky), použít insekticidy ve spreji (Decis), alespoň 5 postřiků (po 2 dnech) 

Je dobré mít vždy připravený postřik ve spreji zn." Fast K 180" běžně k dostání v květinářství,  bez problémů ničí škůdce - mšice, molice a svilušky i  nejnebezpečnější škůdce – puklice.
Zbytky prostředků neschovávejte, působivost se rychle vytrácí. Postřiky používejte zásadně venku.

Houbová onemocnění

Většina hub se projevuje, je-li rostlina příliš oslabena nepříznivými podmínkami pěstování. Dlouhodobý nedostatek tepla a světla, vysoká vzdušná vlhkost a nevhodné rosení, i nedostatek živin ( zvláště fosforu a draslíku ) umožňuje propuknout houbovým chorobám. Houba se také často vyskytne na místech sání jinými škodlivými živočichy ( smutnice a další ). Je dobré udělat před zazimováním v chladném prostoru preventivní postřik proti houbovým chorobám ( Fundazol 50 WP, Novozir MN, Polyram WG, Rovral 50 WP, Kuprikol 50, Acrobat M2, PREVICUR N, Euparen )
Černě Příznaky: načernalý lepkavý povlak na listech
Příčina: houba, která se usazuje na výměšcích uvedených škodlivých hmyzů
Pomoc: odstranit znečištěné listy,postřik Novozir MN 
Plíseň šedá Příznaky: rostlinu pokrývá šedobílý povlak
Příčina: chladno a vlhko, vysoká vlhkost vzduchu
Pomoc: odříznout zachvácené části rostlin, provětrat místnost a zvýšit teplotu, použít prostředky proti houbám – PRAKTIK Plíseň stop, Novozir MN, Ronilan, Dithane, Fundazol střídavě s Previcurem, nebo Ridomilem plus 48 WP - do půdy se zálivkou i jako postřik, vyvarovat se chybného pěstování 
Rzi Příznaky: červenohnědé skvrny na listech, opadávání listů a stonek nebo výhonky měknou a zakrňují.
Příčina: zavlečení spor
Pomoc: napadené listy zničit a při zalévání se nesmějí postříkat, aby se spory rzí dále nešířily po celé rostlině, postřk Baycor 25 WP, Polyram WG 

Haďátko kořenové

Samičky háďátka se po přisátí na kořeny mění v cystu, která je plná vajíček. Cysty ztvrdnou, jsou malé, nažloutlé, pozorovatelné okem. Larva má čtyři vývojová stádia, 2. A 3. Stupeň je infekční, způsobuje deformace, růstové poruchy, nekrotické skvrny a dojde k odumření rostliny.

Pomoc: je dobré rostliny přesadit, důkladně vymýt kořeny, a dodržovat čistotu půdy. Nádobu a kořeny vydezinfikovat slabým-růžovým roztokem hypermanganu. 

Přípravky: Nurelled nebo Master 25ME